3. Skidåkarens utrustning: Begränsad åtkomst

Här berättar vi om skidor, pjäxor och stavar som behövs när du kör draghund. Film om hur du vallar för bästa glidet ingår.

Du behöver registrera dig på kursen innan du tar del av lektionen.